Stycknings- och slakteribranschen har ett stort behov av kompetent arbetskraft. I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetsbristen där.

Utbildningen har enligt pressmeddelandet blivit lyckad och nu sprids alltså konceptet, detta som en del av det treåriga EU-projektet ”Mer mat – fler jobb” som syftar till att Sverige ska bli mer självförsörjande i livsmedelsproduktionen. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen som driver projektet.

I mars inleds utbildningar i Göteborg, Linköping, Malmö, och Skövde där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år.

– Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige i pressmeddelandet.

”Ska bli konkret”

Att bidra med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av många viktiga bitar för att uppnå de nya målen i livsmedelsstrategin, sägs det i pressmeddelandet.

– Själva meningen med projektet är att det ska bli något konkret av det för företagen i landet. Behovet av arbetskraft är stort och i den här delen har vi haft tät kontakt med Kött & Charkföretagen, det handlar ju om att vi vill verka på ett sätt som ger bäst nytta för branschen, säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och delprojektledare i Mer mat – fler jobb.

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning - bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Under 2020 ska Kött och Charkföretagen genomföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.