Malin Silvander och Ann-Charlotte Palmqvist berättade på ett seminarium om framtidens vård i Skaraborg om nya arbetssätt på Skaraborgs sjukhus Falköping.

När Närhälsan inte reder det ska patienterna kunna vända sig till oss. Vi ska kunna ta framförallt patienter från Falköping och Tidaholm för mottagningsbesök. Som patient slipper man då åka till akuten, sa Ann-Charlotte Palmqvist, som är enhetschef för medicinmottagningen i Falköping.

Det kan också gälla om patienter kommer i ambulans.

Alla patienter behöver inte vård på akutsjukhus, utan kan komma till oss, sa Ann-Charlotte Palmqvist.

De gav exempel på patienter som fått åka till sjukhuset i Falköping istället för till Skövde och därmed fått träffa vårdpersonal snabbare och även kunnat åka hem betydligt snabbare än efter en tur till Skövde.

Antalet besök på mottagningen i Falköping har de senaste åren ökat kraftigt.

Malin Silvander, enhetschef för medicinavdelningen i Falköping, berättar att en viktig del är det utökade samarbetet med andra aktörer, som kommunen och primärvården. Det gäller bland annat utskrivning av patienter.

Patienter som lämnat sjukhuset har möjlighet att ringa ett särskilt telefonnummer för att komma i kontakt med en erfaren sjuksköterska.

Tanken är att de som skrivs ut ska känna trygghet och kunna ringa, för att förhindra att de behöver läggas in igen eller att de behöver åka till akuten, sa Malin Silvander.