Så här skriver VFF på sin hemsida under fredagsförmiddagen:

"SvFF konstaterar att Folkhälsomyndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara."

"Lokala träningsmatcher för lag, under den period då det inte kommer bedrivas seriespel, är tillåtet men matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott."

Sedan listas bland annat följande:

√ Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.

√ Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

√ Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.

√ Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

√ Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

√ Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Lokala cuper får inte genomföras

Vidare skriver VFF att lokala cuper ej får genomföras tills vidare. Föreningarna tillåts att byta datum för sina cuper, byts datum ska VFF:s kansli informeras om detta.

"Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningen, där ovan nämnda begränsning om 50 deltagare – är inklusive spelare, tränare och övriga närvarande, t.ex. föräldrar – är ett riktmärke."