Kostråden för insjöfisk med höga halter av PFAS väntas skärpas framöver. EU:s livsmedelsmyndighet föreslår att gränsvärdena för de hormonstörande kemikalierna i insjöfisk ska sänkas kraftigt.

– Om preliminära gränsvärden från EU:s livsmedelsmyndighet går igenom, leder det till att fisk från Vättern bör ätas högst en gång i månaden, säger Rickard Bjerselius som ansvarar för kostråd på Livsmedelsverket till Ekot på tisdagen.

– I dag kan man äta 340 gram per dag. Räknar man krasst på de uppmätta värdena, innebär det att man kan äta ungefär 30 gram Vätterfisk i veckan. Det blir ungefär en gång i månaden om en portion är 120 gram, säger Rickard Bjerselius.

Livsmedelsverket ger lokala kostråd till kommuner som har funnit PFAS i dricksvatten eller fisk. I Vättern har flera sorters matfisk för höga värden av PFAS.