Konsekvensen av nya tv- och radioskatten är att alla över 18 år betalar en procent av sin beskattningsbara inkomst upp till lite drygt 1300 kronor.

Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kronor per månad ska betalar en reducerad avgift, enligt förslaget. Dagens radio- och tv-avgift är 2 400 kronor per år (från 1 januari 2018).

Den nya lagen och övriga lagändringar som ingår i regeringens förslag ska börja gälla den 1 januari 2019.

SD är enda partiet i kulturutskottet som säger nej till förslaget och vill att man först ska utreda och säkerställa public service-systemets saklighet och opartiskhet.

Riksdagen ska fatta beslut om nya tv-skatten 14 november.

Relaterat till artikeln