2017 polisanmäldes nästan 61 200 viltolyckor i landet vilket är den högsta noteringen av viltolyckor någonsin. Året innan var det 58 500.

Ökningen har varit större än vad vi har kunnat förvänta oss, så vi kommer att se en högre och växande samhällskostnad för viltolyckorna, säger Andreas Seiler, forskare i viltekologi på Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU till Ekot.

Även i länet märks det att viltolyckorna varit ovanligt många både 2016 och 2017. I Jönköpings län fortsatte olyckorna att ligga kvar på rekordnivån från 2016 med 3705 anmälda viltolyckor. 2017 var de nästan lika många; 3533 stycken. Siffrorna kommer från Nationella viltolycksrådet och bygger på polisrapporterade olyckor.

De två senaste rekordåren skedde ungefär tio olyckor varje dag i Jönköpings län. Det är cirka tusen fler än övriga år under 2010-talet.

LÄSER DU VIA APP:

Höglandets fyra kommuner Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Tranås har haft 700-800 olyckor varje år sedan 2010. Undantaget är 2016 då det skedde nästan märkligt många viltolyckor; 1289 stycken. Ökningen märktes i alla de fyra kommunerna. (Se grafiken nedan)

Tyvärr trodde jag nog att det skulle öka men kanske inte i den omfattningen, säger Boris Karlqvist på Älgskadefondsföreningen till Sveriges Radio Ekot om rekordnivåerna.

De många olyckorna förklaras delvis av vädret, enligt Boris Karlqvist Först var det en torr vår och sommar då viltdjur sökte sig till andra, blötare marker än där de brukar ströva. Översvämningar under hösten gjorde också att djuren sökte sig till annan mark. Allt detta bidrog till att fler viltdjur dök upp på vägar där det inte fanns viltstängsel.