Enligt rapporten finns "mycket väsentliga brister i alla steg" i säkerhetsskyddet, till exempel hur man ska hitta opålitliga anställda i organisationen. En enkät bland polisanställda visar att bara 15 procent ens vet vad ett säkerhetsärende är, rapporterar SVT Nyheter.

SVT har tidigare i veckan avslöjat hur hemliga och säkerhetskänsliga dokument läckt genom att polisen skickat dem till fel adressat. Nu uppdagas även brister i förmågan att skydda rikets säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott.

Rapporten listar en hel rad av brister: dokument från personens säkerhetsutredningar går inte att hitta i efterhand, säkerhetsärenden handläggs och bedöms olika på olika avdelningar och skyldigheten att skydda känslig verksamhet fullföljs inte.

Polisens säkerhetschef Ari Stenman säger i en skriftlig kommentar till SVT att en arbetsgrupp tillsatts för att åtgärda bristerna. Han uppger att arbetet inleddes i fjol "med att ta fram nya och enhetliga styrdokument inom området".