I december förra året anmäldes 710 fall av det som polisen kallar social manipulation av äldre, i januari var samma siffra 1 032 fall – en ökning med 45 procent. Dessutom har bedrägerierna, som tidigare varit mer vanliga i södra Sverige, också sett ut att sprida sig norrut i landet. Bland annat ökar de i polisens region Nord, Stockholm, Öst och Väst.

Nu vill polisen därför återigen gå ut varna äldre för den här typen av brottslighet, som ofta går ut på att någon ringer upp en äldre person och säger sig ringa från bank eller polis och be personen att lämna över sina bankuppgifter.

"Råa" metoder

Det har också hänt att bedragare skickat sms till äldre om att man är polis som vill meddela att en anhörig avlidit.

– Det är verkligen råa ingångar. Man har också sagt att man ska komma hem till dem och hämta saker, till exempel bankort och pinkod, för att man ska stoppa ett bedrägeri. Eller så säger man att det varit olika brott i området och att man ska "säkra” de här sakerna, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

Det har förekommit att bedragare senare faktiskt kommit hem till äldre och hämtat föremål, något som fått mycket stora konsekvenser för de drabbade.

– Det här är fruktansvärt. Många har känt sig ganska hotade under de här besöken dessutom, så många mår fruktansvärt dåligt. Det här är vår äldsta del av befolkningen, den största delen av de drabbade är mellan 80 och 100 år, säger Lotta Mauritzson.

Ändrar lögn

Hon påpekar dock att det är viktigt att inte låsa sig fast vid att bedragarna använder sig av en särskilt metod, som att säga att man kommer från bank eller polis. De ändrar ofta tillvägagångssätt, så det viktiga är att alltid förhålla sig skeptisk till om någon kontaktar dig och ber dig lämna över pinkod till bankdosa eller bank-id eller andra saker, oavsett vilken anledning uppringaren uppger.

– Att lämna ifrån sig sin bankdosa eller bank-id till någon är samma sak som att lämna ifrån sig sitt pass till någon på gatan – det är av samma dignitet. Och det gör du inte, då vill du ju verkligen veta om det är någon som jobbar på polisen eller banken. Det ska man verkligen ifrågasätta om man blir kontaktad hemma också, säger Lotta Mauritzson.

Erika Nekham/TT