Under onsdagen gjordes en anmälan om att en moped stulits. Det skedde på en adress vid Västra Drottningvägen i Tidaholm och stölden har gjorts någon gång under perioden söndag-onsdag. Registreringsnumret är AYL 123.

* * *

Återigen har en personbil utsatts för skadegörelse. Denna gång på Östra Ringvägen. En bakruta har krossats genom att en sten har kastats mot den. Bilen stod parkerad och skadegörelsen inträffade natten mellan onsdag och torsdag.

* * *

En person stoppades på Björstorpsvägen i Tidaholm tidigt på onsdagskvällen. Denne framförde en personbil utan att ha körkort. Det har hänt tidigare och därför är rubriceringen grov olovlig körning.