Jag hör av anhöriga med barn, andra barnfamiljer och boende inom Fröjereds skolas upptagningsområde att det verkar vara i en korrupt del av Sverige vi lever med anledning av hur skolfrågan handhas.

Alla skyller på varandra! Några vet lite som inte stämmer med ledningens version.

Mail och meddelande skickas helt ansvarslöst från ledning till föräldrar. Var finns spår av de poäng i pedagogik som våra chefer inhämtat en gång.

Utbildade lärare har sökt tjänsterna men ej fått anställning. Idag nåddes jag av att ytterligare en lärare i Fröjered sagt upp sig.

Jag uppmanar, utbildningschef Annelie Alm, skolans rektor Eva Fogdh Lindqvist och de politiker som är ansvariga för den förskräckliga händelsen som nu utspelar sej i Fröjered skola, att våga kalla/komma till ett möte denna eller nästa vecka där både personal, barn, föräldrar och andra intresserade kan vara med för att höra hur ni som ska sköta en skola har agerat under senare delen av våren.

Ni tjänstemän har nu hela två månader på er att reda upp skolsituationen - tag vara på tiden. Detta är prio 1.

Britt-Marie Lennartsson