Raoul Wallenbergskolan AB har bildat ett dotterbolag, Raoul Wallenbergskolan i Skaraborg AB. Tanken med bolaget är att förankra Raoul Wallenbergskolan i Skaraborg där Skövde blir centralort för de framtida skolorna i Skaraborg, förklarar Peter Gejervall.

Enligt honom finns ett stort intresse från andra kommuner i området att bolaget ska starta verksamheter där.

– Idag har vi ett tätt och bra samarbete med politiker i flera kommuner i närheten om att starta förskola och grundskola. Inom tre, fyra år kommer vi att finnas på ett par orter till i Skaraborg.

Så mycket kan Peter Gejervall säga att det är Tibro kommun som ligger närmast till hands för en förskola samt en skola från förskoleklass till år nio, i lite mindre skala. Vilka de övriga tänkbara orterna är vill han inte avslöja i nuläget.

År 2011 startades Raoul Wallenbergs förskola i Skövde. Fyra år sedare öppnades en grundskola upp till år sex och förra året utökades den med ett högstadium.

Bolaget har långt gångna planer på att starta ett gymnasium i Skövde år 2023. Då blir hela utbildningskedjan komplett.

– Gymnasiesatsningen sker i samklang med Skövde kommun. Vi utgår från vilka program som är attraktiva och var kommunen behöver utöka sina platser och stämmer av så att det blir både efter kommunens behov och våra interna.

Intresset för att gå på skolan är stort, enligt rektorn. När grundskolan startade hade man tre sökande per plats till förskoleklass.

– Ryktet har spridit sig att det är ordning och reda. Duktiga elever får de utmaningar de behöver, vi har bra lärare och det är tydliga ramar, klassisk ”old school” helt enkelt.

Skolan har en internationell profil med schemalagd undervisning i engelska redan från förskoleklass med förstärkt engelskundervisning genom hela skoltiden.

När Raoul Wallenbergskolorna startade för tolv år sedan ville ägarna ha en positiv förebild och då blev det den svenske diplomaten som verkade i Budapest och som räddade tusentals judar undan förintelsen under Andra världskriget.

– Vi jobbar efter Raoul Wallenbergs ledord; mod, handlingskraft och medkänsla som han hade uppsatt på sitt kontor. Varje månad utser vi skolans Raoul Wallenbergare, det är en elev som gjort något i Wallenbergs anda.

Före jul beslutade barn och utbildningsnämnden i Skövde att stänga ner högstadiet i Ryd på grund av för få elever. Uppgifter från bland annat dåvarande ordförande Orvar Eriksson gjorde gällande att det berodde på att fler elever valt Raoul Wallenbergsskolan.

– Det stämmer inte alls, det är en slutsats utan fakta och som vi fått mycket kritik för, säger Peter Gejervall idag

– Av 140 elever som började hos oss är det fyra som kommer från Rydskolan. Det stänger du ingen skola, på. De flesta av våra elever har förut valt Vasaskolan, Helenaskolan, Eriksdalskolan och Stöpenskolan.

LÄS MER: Häng med in i nya skolan

LÄS MER: Raoul Wallenbergsskolan flyttar in