En bakgrund är att det skett en ändring i kommunallagen som gör att fullmäktiges möten inte längre behöver annonseras i tidningar, enligt sammanfattningen av ärendet. Tanken är att istället berätta om möten och visa protokoll på nätet.

Det har hittills varit en kostnad om runt 150 000 kronor per sammanträde att annonsera i regionens olika tidningar.

Sverigedemokraterna har i ett yrkande framfört invändningar mot förslaget. Partiet framhåller vikten av att även annonsera i traditionella tidningar för att nå så många som möjligt. Därför säger Sverigedemokraterna nej till förslaget.

Förslaget behandlades av regionstyrelsen på tisdagen, men det blev inget avgörande utan en återremiss.