Lönsamheten är rekordhög bland landets småföretagare, enligt en undersökning som LRF konsult gjort. I lönsamhetsbarometern, som LRF konsult kallar den, ingår inte lantbruksföretag. Den gröna näringen, som LRF konsult i allmänhet förknippas med, speglas i stället i lantbruksbarometern från samma företag.

Den genomsnittliga lönsamheten hos landets småföretagare väntas landa på 21 procent av omsättningen, vilket är den högsta nivån sedan 2012.

Resultatet i sig kanske inte är så häpnadsväckande. Sverige går för högtryck, det är högkonjunktur, låga räntor och hushållen har mycket pengar att spendera, säger Karin Lundqvist på LRF konsult i Skara.

I undersökningen jämförs också olika områden i landet. Lönsamheten är som högst i ett område som utgörs av Södermanland och Gotland. Småföretagen i Stockholm har lägst lönsamhet med en siffra på tio procent.

Västergötland och Östergötland utgör ett område i undersökningen och här är lönsamheten näst högst i Sverige.

Det är svårt att svara på varför. I större städer, som Stockholm, är konkurrensen kanske tuffare. För Västergötland och Östergötland är det en ihållande trend, då området låg tvåa även i vårens lönsamhetsbarometer, säger Karin Lundqvist.

Lönsamhetsbarometern tittar på prognoser för lönsamheten 2017 och baserar sig på företagsbokslut.