I ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås har man sedan 2013 gjort gemensam sak inom fyra teman: Design, textil och hållbar utveckling, Information och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande samt Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Som en avslutning på samarbetet hölls under onsdagen ett seminarium på Högskolan i Borås, där resultaten av arbetet sammanfattades.

En av föredragshållarna var Paul Hemeren, universitetslektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde, som arbetat med ett projekt rörande så kallade smarta textilier.

– Till exempel kan man göra en handske som läser av hur en människa rör sig under arbete, tolka resultaten och på så vis skapa en mer ergonomisk miljö med mindre risk för förslitningsskador.

En annan inriktning är att interagera med robotar med hjälp av beröring. Med hjälp av smarta textilier applicerade på en robot, Pepper, håller man på och utvecklar systemen.

Smarta textilier registrerar beröringen och med hjälp av programvaran kan man styra roboten.

Foto Suss Wilén

– Tanken är att man ska kunna visa känslor och förmedla vad man vill genom att röra vid roboten på olika sätt. Kanske klappar eller kramar man den och då ska roboten kunna avgöra vad man vill förmedla.

Krama robotar?

– Det är en sak som vi ska visa, att en robot kan uppfatta om man kramar för hårt eller lagom. För barn, till exempel, är taktil kommunikation mycket viktig.

– En annan möjlig användning är inom åldringsvården där man kan tänka sig att personer med talsvårigheter kan använda beröring för att kommunicera.

Högskolan i Skövde utvecklar mjukvaran för olika ändamål, och de smarta textilierna tar Högskolan i Borås fram.

– Det är det som är det unika med det här samarbetet. Borås har stora kunskaper inom det textila forskningsområdet och vi har datakunskaperna. Tillsammans kan vi utveckla något unikt, säger Paul Hemeren.

Hur länge dröjer det innan den här tekniken blir användbar?

– Det beror på sammanhanget, men vad det gäller robot-delen så tror vi på mellan tre och tio år.

Projekten finansieras av Västra Götalandsregionen och högskolorna själva.

– Vi ska nu ansöka hos regionen om pengar till nästa projekt, det handlar om forskning inom hälsa, vård och IT.

Högskolan i Skövde utvecklar mjukvaran för olika ändamål, och de smarta textilierna tar Högskolan i Borås fram.

Foto Suss Wilén