Detta förslag innebär att Fågelås, Korsberga och Hammarsskolan i fortsättningsvis skulle vara årskurs F-3 skolor och att kommunen bara skulle ha en skola för årskurs 4-9.

Argumentet till den föreslagna förändringen av verksamheten är enligt politikerna att säkra behöriga lärare och på så sätt göra det bästa för våra barns skolgång. Jag inser att det är viktigt att kvalitetssäkra de kommunala verksamheterna. Hur kan man dock från en generell översyn av grundskolan finna ett så specifikt förslag är lite av en gåta.

När frågan lyfts om vad de andra alternativen innefattar kan man inte riktigt redogöra för detta. Det enda man vill framhäva gång på gång är att man inte har någon ”dold agenda” för att citera vårat kommunalråd. Man väljer alltså att kalla berörda föräldrar till ett informationsmöte för att presentera ett förslag och ta del av åsikter som sägs vara en viktig del i utredningen. Åsikterna är tyvärr inte så pass viktiga att man har tänkt sig att dokumentera vad som framkommer. Istället uppmanas föräldrarna och övriga medborgare för den delen att i efterhand mejla sina åsikter. Varför är man angelägen om att informera om ett specifikt förslag om man inte har tänkt tanken att genomföra det? Dold agenda?

Jag kan acceptera att man hade börjat att titta på andra lösningar om skolan hade haft problem med behörig personal, barnunderlaget hade sviktat eller om skolans lokaler bedömdes som bristfälliga. I den översyn som gjordes hösten 2016 hade Fågelås skola ändamålsenliga lokaler, det fanns utrymme för fler barn samtidigt som barnunderlaget nu har ökat senaste åren. Det råder ingen brist på behörig personal, personalomsättningen är låg och skolan valdes dessutom till årets arbetsplats 2018.

Varför ska man ens överväga att ända på något som fungerar bra? Är det verkligen det bästa för våra tioåringar att bussas två mil enkel väg till skolan varje dag? Att gå i stora klasser? Att tvingas bli stora fortare? Vad får man för ekonomisk och miljömässig vinning av detta? Vad händer med landsbygden? Detta förslag är verkligen ett slag i ansiktet på de barnfamiljer som har valt flytta ut och bygga nya hus i Fågelås.

Borde inte kommunen ha tagit lärdom av dåliga omorganisationer vid det här laget?

Anna Larsson