Tidaholm

Många Rudbeckselever väljer att stå över lunchen som serveras på stadshotellet. Eftersom portionerna ändå tillagas blir det ett stort matsvinn och resursslöseri, menar den som ansvarar för måltidsutredningen.

Foto Arkivbild

Det är temavecka i skolorna i Tidaholm. Fokus sätts på matsvinnet. Syftet är att minska mängden som slängs.

"Just nu slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen och den svenska livsmedelshanteringen står för cirka 20-25 procent av landets totala klimatpåverkan. Att minska matsvinn kan få stora positiva effekter”, står det bland annat att läsa på kommunens hemsida.

Kommunen mäter nu både hur mycket mat som slängs när köket tillagar maten och hur mycket som slängs av barnen.

Möjligen har initiativet delvis ett samband med den måltidsutredning som genomförts under året. Utredaren Peggy Dicksdotter Hermansson har avlämnat en fullödig rapport.

En del handlar om matsvinn och de kostnader det för med sig. Där sticker Rudbecksgymnasiet ut på ett negativt sätt.

Det är Stadshotellet som anlitas för lunchserveringen. Utredaren har gjort stickprov och konstaterade bland annat:

"Öppnandet föregicks av en febril aktivitet, dock dröjde det mer än 20 minuter innan gästerna kom. Enligt uppgift har hotellet inte tillgång till schema eller specifika händelser som kan påverka lunchtiderna. De 156 platserna fylldes dock sedan snabbt på, samtidigt som flera gäster vände i dörren. Det är därför alltid väsentligt att schemaläggning sker, så måltiden blir lugn och trivsam. Vidare så är lokalerna heller inte optimala för en inbjudande måltidsmiljö, med långbord och hög ljudnivå. Gällande maten så var den god och som gäst fick man absolut en känsla av att maten var lagad med omsorg. Det var också fräscht i serveringslinjen fram till stängning."

Så långt så väl, men utredaren slår ned på att endast 194 av skolans cirka 350 elever åt sin lunch på plats och vilka konsekvenser det får: Det tyckts förekomma ett omfattande resursslöseri av skattemedel och matsvinn med denna lösning, menar utredaren.

"Enligt uppgift var gästantalet under lunchen inom normalnivå. Detta innebär i så fall att av de cirka 2,8 miljoner kronor man betalar för gymnasiets luncher, kastar kommunen årligen drygt 880 000 kronor i sopsäcken."

Peggy Dicksdotter Hermansson föreslår drastiska beslut för att stoppa resursslöseriet.

"Kommunen bör skyndsamt finna en lösning för att efter pågående avtalsperiod servera luncherna i egen regi."

Anpassar antalet portioner

Rektor Daniel Larsson har tagit del av utredningen.

Delar du de slutsatser som utredaren kommit fram till?

– Både ja och nej. Eftersom skolluncherna ligger på entreprenad och allt görs via upphandling har jag inte jättebra koll på hur mycket matsvinn det är. Kostnaden beräknas på hur många elever vi har på skolan och det avräknas en viss procentsats eftersom vi vet att alla inte äter där dagligen. Det räknas om varje termin eftersom antalet elever på skolan kan gå upp och ned. Vi är detta läsår cirka 300 elever och i avtalet betalar vi för 80 procent ätande det vill säga 240 stycken.

Rudbecksrektorn ifrågasätter inte att man har kostnader för portioner som inte utnyttjas av elever.

– Jag vet inte hur man kommit fram till siffran 880 000 kronor. Jag är rätt övertygad om att de som har hand om skolluncherna vet ungefär hur många som kommer och äter vid det här laget och lagar antal rätter utifrån det. Så matsvinnet bör inte motsvara skillnaden mellan antalet elever i avtalet och de faktiskt ätande. Men en kostnad har vi likväl.

Daniel Larsson tycker det är beklagligt att vissa av skolans elever avstår skollunchen på hotellet.

– Det är inte bra. En framgångsfaktor när man ska lära sig så mycket som möjligt är att man har hälsan på plats och det är kosten en väldigt viktig del. Vi ser helst att alla går och äter och får i sig det de behöver. Vi har en känsla av att antalet elever som äter skollunch har börjat öka igen. Vi hoppas att det fortsätter så. När det gäller schemaläggning så gör vi en så jämn fördelning av lunchgäster som möjligt. Vi försöker meddela entreprenören när hela skolan har schemabrytande aktiviteter så dom kan anpassa tider och antal portioner. Vi missar ibland och det behöver vi bli bättre på.

Avtalet med stadshotellet gäller fram till sommaren 2021.

– Kommunen tittar på hur vi kan göra med Rudbecksgymnasiets matdel framöver. Det kan mynna ut i att vi kör i egen regi. Men det är för tidigt att säga än.