Stressmonster, kan man skämtsamt kalla den person som far runt och inte får tiden att räcka till. Men nu verkar det som om det kan finnas lite mer sanning i begreppet.

Enligt en undersökning från Sifo uppger de flesta män och kvinnor att de blir stressade. 30 procent av kvinnorna upplever stress minst en gång per dag. Det är betydligt oftare än männen.

När de tillfrågade beskriver hur de reagerar under stress visar det sig att 38 procent av kvinnorna uppger att de blir otrevliga. Det är även det vanligaste symptomet på stress hos män. Att bli trött och tyst är två andra vanliga reaktioner på stress. Se tabellen

LÄSER DU VIA APP?

Det finns även olika sätt att hantera stressen och det vanligaste bland både kvinnor och män är att promenera och gå ut i naturen. Djupa andetag och musik är två andra knep.

En av fyra kvinnor pratar med vänner och familj som ett sätt att hantera stressen bättre. Men att prata är inte alls lika vanligt bland männen. Bara 13 procent av männen uppgav att detta var ett sätt som hjälpte dem att varva ned från stress.

Motion som är ett dokumenterat bra medel mot stress var det bara en av fem som använde, enligt mätningen.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 8–13 augusti 2017. Totalt intervjuades 1 247 personer i åldern 15-79 år.