Det är oroligt i Södra Ryd. Den senaste tiden har polis och räddningstjänst ryckt ut ett flertal tillfällen. Senast i tisdags kväll kom ett larm om och tidigare har det flera gånger kastats sten mot och . Det har också förekommit .

De som begått brott är ungdomar från tolv år och uppåt. Vi har namn på ett antal personer och brotten som utreds är misshandel, olaga hot, övergrepp i rättsak, skadegörelse med mera, säger utredningsbefälet Marlene Andersson Wikman och påpekar att de misstänkta är ungdomar som inte bara misstänks för brott i Södra Ryd, utan även är inblandade i brott vid Arena Skövde och på Helenaskolan.

När det gäller branden i tisdags kväll, så vet vi att det var två ungdomar, troligen män, i svart klädsel som kastade ett brinnande föremål i en bil. Vi försöker nu få fram vittnesuppgifter, fortsätter hon.

Oroligheterna i Södra Ryd är något som kommunen tillsammans med polisen och andra intressenter i Södra Ryd vill sätta stopp för.

Det är inte okej att vi har Skövdebor som inte förhåller sig till lag och ordning som förväntas av alla invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Därför görs nu insatser på flera plan.

Stadsdelen ska få ett eget planprogram och det framtagandet av en detaljplan för centrum har påbörjats, då kommunen menar att även de fysiska delarna är viktiga.

Hälsans hus och de kompletterande delarna ska stärka centrumkärnan. Vi vill skapa en tydlig centrumkärna, säger Katarina Jonsson.

Med hjälp av pengar från Boverket och kommunen ska det göras en mjukare förändring.

Den snabba befolkningsökningen i norra delarna av Skövde bidrar också till att skolan öppnas i sin helhet och där vill man ta vara på mångfalden i Södra Ryd.

Kommunen kommer också att snarast möjligt anställa fyra trygghetsvärdar. Under 18 månader kommer de att röra sig ute på kvällar och helger.

Trygghetsvärdarna är inte poliser eller väktare men ska arbeta förebyggande. Vi ser positivt på att anställa personer från området, som kan arbeta relationsbyggande. Värdarna kan röra sig i områden där det varit problem, säger Jonas Plato, säkerhetsstrateg i Skövde kommun.

De blir också ett komplement till vuxenvandringen och den utökade medborgarservicen. Kommunen tittar också på att utöka kameraövervakningen i utsatta områden i stadsdelen.

I Södra Ryd arbetar också en områdesgrupp med representanter från kommun, polis och andra intresseorganisationer, som religiösa samfund, idrottsföreningar och studieförbund. De arbetar i olika grupper, med fokus på trygghet, kommunikation, hälsa och arbetsliv, samt ungdomar. Som en följd av detta har två ungdomsutvecklare anställts i Södra Ryd och det finns även ett ungdomsråd, där medlemmarna byts ut regelbundet.

Sedan tidigare har kommunen en områdesutvecklare anställd och den tjänsten kompletteras nu med en serviceassistent, som även talar arabiska.

Fritidsgården Flamman har också fått ett tillskott i form av två personer som arbetar i yttre tjänst.

I sommar ska kommunen anställa feriepraktikanter som genom projektet Sports for you får leda unga och barn i olika idrottsaktiviteter, ett konstprojekt för tjejer ska också ordnas och en Fritidsbankenbuss inrättas. Den kommer att åka till Södra Ryd, men även andra delar av kommunen.

Polisen satsar också genom att anställa två områdespoliser i Skövde. De är inte tänkta specifikt för Södra Ryd, men kommer till att börja med ägna mycket tid där.

Egentligen skulle de ha anställts efter sommaren, men vi har påskyndat processen. Anställningen börjar snarast möjligt, berättar Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef för Östra Skaraborg.

Polisen arbetar även på andra sätt för att öka tryggheten i området. Och det är just genom en gemensam satsning som alla parter hoppas komma till rätta med problemen.

Vi har haft flera projekt tidigare, men inte nått de resultat vi hoppats på. Vi behöver göra på ett annat sätt för att få bestående effekt och det gör vi nu när vi agerar tillsammans, säger Katarina Jonsson och påpekar att även stödet från föräldrar är avgörande.

Vi kan vara ett stöd för föräldrarna, men det är de som ska vägleda barnen.

Alla parter är också måna om att peka på allt positivt som händer i Södra Ryd.

Stoltheten, viljan och engagemanget än större än busstrecken och det måste vi bli bättre på att lyfta fram. Vi alla sätter nu tillsammans ner foten och det kommer att göra skillnad, menar Katarina Jonsson.