Målet var att få polis, socialtjänst, skola, kommuner och religiösa samfund att samverka i de här frågorna och det arbetet har pågått sedan årsskiftet.

– Vi samarbetar givetvis också med säkerhetspolisen och andra polisdistrikt. Det är viktigt att vi har samma lägesbild av situationen, fortsätter Stefan Olsson.

Det som stått i fokus den senare tiden är risken för nya terrordåd och utvecklingen har inte gjort det lättare för de som motverkar våldbejakande extremism. Vi har flera fall där ensamma eller några få gärningsmän kört in i folkmassor.

Det gör oftast att de blir ännu svårare att upptäcka.

– Problemen med personer som åker ner till Mellanöstern för att strida har dock minskat. Dels har ny lagstiftning gjort det svårare och dels är vissa grupper inte längre lika framgångsrika på slagfältet, berättar Stefan Olsson.

Många gånger handlar det om personer som radikaliserats och det finns också motsättningar mellan olika folkgrupper.

– Det gäller att fånga upp de små indikationer som kan finnas, menar Olsson.

Det finns en oro för nya dåd och man får in rapporter om utövare som man misstänker har påverkats i den här riktningen.

– De framför oftast islamska budskapet på ett mer extremt sätt och då hör folk av sig, fortsätter polisinspektören.

Över hundra personer som stridit med bland andra IS har återvänt till Sverige. Nu återstår det svåra arbetet med att avradikalisera dessa. Problemet är att det finns flera olika metoder och ingen är egentligen riktigt vetenskapligt beprövad.

Den vanligaste formen av extremism har annars funnits på vänster eller högerkanten i Skaraborg.

– 2004 och 2005 var AFA Skaraborg väldigt aktiva. Vi hade då bland annat en del händelser i främst Lidköping, men det är val snart och då brukar de dyka upp igen.

AFA lever kvar i Skaraborg, men har de senaste åren i huvudsak ägnat sig åt att publicera namna och bild på högerextrema via nätet.

Ingen kan dock förutsäga hur det ser ut i framtiden och det kan uppstå nya konflikthärdar i världen.

Även Nordiska motståndsrörelsen är aktiva i området och de har delat upp landen i vad de kallar "nästen".

– Nästeschefen finns i Skara och det har kanske gjort att aktiviteterna där varit fler, men de har medlemmar över hela Skaraborg.

Mest har de agerat via demonstrationer, flygbladsutdelning, satt upp klistermärken och affischer eller talat på något torg. Men de har också gjort avspärrningar vid olika mediehus, de har även agerat mot politiska partier.

Det fanns också flera skaraborgare som deltog i marschen i Falun första maj, där närmare 600 nazister marscherade genom centrum i ett två kilometer långt tåg.

Samordningen har kommit igång, även om man kommit olika långt i olika kommuner.

– Det här är inget som polisen kan lösa på egen hand. Men vi har de tre huvudgrupperna under lupp, förklarar Stefan Olsson.