Under måndagen hölls ett seminarium i Skövde med rubriken Morgondagens vård och omsorg i Skaraborg. Bakgrunden är i Västra Götalandsregionen mot bland annat mer nära vård, koncentration av sjukhusvård och ökad digitalisering. Detta beslut togs i våras och nu bjöd Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (ÖHSN) in till detta seminarium.

Detta var första gången. Kanske kan det bli en årlig konferens, sa Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i ÖHSN.

Andra hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen ska ha visat intresse för att följa exemplet och spegla utvecklingen på motsvarande seminarier, enligt Gunilla Druve Jansson.

Hon berörde själv en bakgrund till omställningen i inledningen när hon nämnde att det behöver rekryteras en halv miljon människor till svenska vården inom en tioårsperiod enligt en beräkning.

I befolkningen ökar andelen äldre på bekostnad av den andel som faktiskt kan göra jobbet, uttryckte Jan Eriksson, programchef för omställningen i regionen detta.

Jan Eriksson framhöll att olika delar av vården måste bli bättre på samordning.

Jag tror att ni som har äldre anhöriga med flera sjukdomar har erfarenheten att det är ju vi som får samordna vården. Så kan det inte fortsätta, vården bli bättre på att samordna, sa han.

En strävan i omställningen är att mer vård ska ges nära.

Vi har för sjukhustung vård. Det går att konstatera i internationella jämförelser. Det finns gott om underlag som stödjer att om mer kan utföras på vårdcentraler och i kommunal vård kan det leda till högre värde i förhållande till de resurser vi använder, sa Jan Eriksson.

En del i omställningen är att vård man behöver ofta ska finnas nära men viss vård som man inte behöver så ofta får man kanske åka längre för.

Föräldrar till barn med svår hjärtsvikt i Kiruna åker till Lund eller Göteborg. De bryr sig inte om avståndet, sa Jan Eriksson, själv med rötter i Norrland.

Han tog upp förslagen att och att för att koncentrera den till andra sjukhusorter i regionen.

Det har skett viss koncentration av höft- och knäledsoperationer till Skaraborgs sjukhus Lidköping. Hans Forsberg, processledare för ledplastikprocessen, berättade om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling som drastiskt ändrat tiden patienterna blir kvar på sjukhuset efter en operation.

När jag började låg man inne tre veckor, sa han.

2011 var tiden nere i mellan fem till åtta dagar. Nu går de flesta hem efter en dag. Och enligt Hans Forsberg är den stora vinsten inte ekonomisk, utan hälsomässig för patienterna.

Men han berättade även om ett problem för verksamheten, att man inte lyckas rekrytera och behålla så mycket operationspersonal som man behöver.

Vi har fått dra ner och använder fyra av fem operationssalar. Vi kan inte gasa på, sa han.