Kontrollen av Norra kyrkogården, Östra kyrkogården och Tidaholms gamla kyrkogård utförs av ett oberoende företag, Yster Constuction AB, som har stor erfarenhet av gravstenssäkerhet.

Kontrollen medför inte några kostnader för gravrättsinnehavaren.

Om gravstenen är instabil och behöver åtgärdas kommer berörda gravrättsinnehavare att kontaktas och erbjudas hjälp från ett företag med specialisering på stensäkring. Gravrättsinnehavaren väljer sedan själv vem som åtgärdar stenen. Gravrättsinnehavaren ansvarar och betalar för alla åtgärder.

Ifall stenen är akut farlig kommer den att läggas ner i väntan på åtgärd.

– Under arbetet kan tillfälligt vissa olägenheter uppstå. Kyrkogårdsförvaltningen ber om överseende, då arbetet är viktigt för att alla ska kunna vistas säkert på kyrkogården, meddelar Eva Olofsson.