Regionstyrelsen har ställt sig bakom ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland för åren 2018-2029. Den beskriver hur 6,6 miljarder kronor ska fördelas på olika åtgärder under perioden.

Något mer än hälften utgörs av satsningar på vägar, medan satsningar på kollektivtrafik och järnväg utgör en tredjedel. Cykel står för sju procent av kostnaderna.

Stora pengar läggs de närmsta åren på väg 49 mellan Axvall och Varnhem. 2020 och 2021 läggs över hundra miljoner kronor vardera året.

På samma väg men mellan Skövde och Igelstorp läggs det från 2022 och framåt 122 miljoner kronor. Åtgärdsvalsstudie ska dessutom påbörjas för sträckan Varnhem-Skövde i år och genom Skövde 2020 eller senare.

För kollektivtrafiken läggs det om några år stora pengar på Västlänken i Göteborg med bland annat tre nya resecentrum.

Satsningar på de viktigaste järnvägssträckningarna, som Västra stambanan, ligger i huvudsak i den nationella transportinfrastrukturplanen.

När det kommer till regionala järnvägar läggs närmare 700 miljoner kronor på olika sträckor. Däribland får Kinnekullebanan i norra Skaraborg 45 miljoner kronor.

I den nationella planen läggs det 525 miljoner kronor på Kinnekullebanan.

– Det är glädjande för resenärerna på Kinnekullebanan. Det är ett bevis på att Trafikverket och regeringen tror på Kinnekullebanan, säger Alex Bergström (S) från Falköping, som sitter i regionstyrelsen men också är vice ordförande i Västtrafik.

Han hoppas nu på att hastigheten ska kunna ökas på Kinnekullebanan.

Vad gäller den nationella planen, som presenterades tidigare i veckan, har politiker från Västra Götalandsregionen drivit på för att två nya järnvägsspår ska byggas mellan Alingsås och Göteborg.

– Vi har kämpat och drivit på för nya spår, men vi nådde inte ända fram, säger Alex Bergström, som dock ser ljust på skrivningarna i nationella planen om kapacitetsförstärkningar på Västra stambanan genom regionen.

Den regionala planen som regionstyrelsen nu ställt sig bakom skickas vidare till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut.