PRO:s föreningar i Skövde har försökt att få till stånd gratis buss för 70 +. Något gehör från Skövdes politiker har vi inte märkt. Hellre går bussarna halvtomma. Om man nu har kvar sin bil och skall parkera så skall man ha en app. Många pensionärer har inte appar, androider eller mobila bankid. Däremot blir det svårare och svårare att kunna använda pengar. Det senaste på den fronten är att man tar bort Bankomat på sjukhuset?

Nu gör dessutom Skövde kommun det svårare för pensionärer att bo kvar hemma då man tar bort ”handtaget”. Man kunde ju tänkt sig att man behovsprövade denna i botten utmärkta tjänst. Nej detta är istället så att man måste från banker, kommuner och företag fundera på om alla kan följa med i utvecklingen. Vi måste få till ett samhälle som sätter människan före tekniken, Dessutom behöver vi rättvisa skatter och inte straffbeskatta pensionärer arbetslösa och sjuka. Vi kräver inte av det skälet låga skatter vi vet att ett tryggt samhälle kräver resurser till vård skola med mera. Så Skövde kommun låt handtaget vara kvar men behovspröva det.

För Skövdekommuns PRO Föreningar

Christer Rönn

Ordförande PRO:s Samorgansisation

Relaterat till artikeln