Efter ett stormöte med lokala politiker och Bun med flera i Fröjereds församlingshem så svängde motståndet till landsbygdens och skolans fördel.

Sammanbyggnaden av de två dåvarande husen utfördes och sen har det rullat på med lärare/elever som inte alltid följt samma norm och läroplan som de större skolorna gör i stan men det har kommit ut många duktiga elever ändå och de som fått icke godkänt i vissa ämnen är troligen lika representerade oavsett vilken skola man gått i.

Även inflyttningen har varit stabil och framtidsplaner finns för att fler skall bo i Fröjeredsbygden. Det kan göra att skattekronorna hamnar i kommunen och barnen i Fröjereds skola.

Ser efter EU valet var de flesta som röstat på socialdemokraterna bor. Större delen av de väljarna bor i och runt Tidaholms tätort, men samma kategori väljare är i majoritet i norra delen av Tidaholms kommun. Intressant. Dit hör Fröjered, Orleka, Klämmesbo, Kaggestorp, alltså en större del av Fröjereds skolas upptagningsområde. Vore kanske smart att inte svika de väljare som ännu röstar “rött”, för att säkra makten framöver.

Idag är väljarna inte trogna, det ser vi tydliga siffror på och att eventuellt offra landsbygd och skola gör att de som fortfarande röstar “rött” skiner ikapp med andra som ser “rött” av “ilska”. Det räcker med de förstnämnda framöver. Så för mej är saken klar. Krångla inte till detta utan se helheten för en aktiv landsbygd med skola och förskola, det lönar sej.

Ingemar Göthberg