Rotary genomför humanitära projekt i hela världen och verkar för förståelse och fred mellan länder och människor. Rotary har också en omfattande stipendieverksamhet, särskilt riktad till ungdomar.

Sedan 2006 har Tidaholms Rotaryklubb delat ut ett stipendium ur Karin och Yngve Källbergs Minnesfond. Stipendiet utgörs av en summa om 10 000 kronor och kan sökas av ungdomar upp till 30 års ålder med ursprung i Tidaholm. I år kommer det att delas ut för sista gången då pengarna sedan är slut.

– Du som vill göra en insats i internationella sammanhang och verka för förståelse och kunskap över nationsgränserna är särskilt lämpad! Eget ansvar. Engagemang. Kunskap. Och att kunna verka med andra, är viktiga nyckelord i sammanhanget, uppger Kerstin Thuvesson.

Ansökan skall vara Rotary tillhanda senast den 15 november. Anmälan skickas till kerstin.thuvesson@gmail.com

Förra året fick Kristian Ivancic och Elin Fredriksson stipendier som delades ut vid en ceremoni i Tidaholms kyrka.