Sedan tio år tillbaka driver Yvonne Sjöberg ett tjänsteföretag inom arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I fokus står den mjuka arbetsmiljön - det som rör vårt psykiska välmående.

Jag har alltid varit intresserad av människor, säger Yvonne Sjöberg.

Jag vill att vi ska må bra och ta tillvara på den tid vi har.

Det har hänt något i dag, många människor upplever en stress som inte är hälsosam, från högsta ledet på arbetsplatsen till golvet. Det genomsyrar hela samhället.

LÄS MER:

Yvonne Sjöberg säger att hon upplever att vi pratar mer om stress och om mjuka värden på arbetsplatserna, men att det finns mycket mer att önska. Att Arbetsmiljöverket skärpte sina föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö för drygt ett år sedan var ett steg i rätt riktning, men det krävs också en attitydförändring - främst i chefsleden.

Vi har historiskt inte ägnat någon uppmärksamhet till de här frågorna. Vi har och är duktiga på den fysiska arbetsmiljön. Vi har inte satt fokus på mjuka värden. Ledarskap har handlat om att peka med hela handen och det går inte längre. Det handlar om företagets varumärke, det är inte lönen som gör att man trivs på sin arbetsplats.

LÄS MER:

I sitt yrke möter Yvonne Sjöberg framförallt ledningsgrupper och chefer. Hon föredrar att arbeta långsiktigt och menar att det måste få ta tid och kosta pengar att forma en bra arbetsmiljö.

Jag lär ut vilka faktorer som får oss att må bra på arbetsplatsen, säger hon.

Min stora grej är kunskap och hur man gör, hur man får någon att stiga upp på morgonen och känna glädje och entusiasm inför att gå till jobbet.

LÄS MER:

När arbetstagare inte mår bra finns ofta svaret i de organisatoriska frågorna, fortsätter Yvonne Sjöberg. Ändå talar man många gånger om individperspektivet, att det blev för mycket för just den personen.

Det är en balansgång, att inte glömma individen - men att samtidigt se helheten.

LÄS MER: