På Skaraborgs Sjukhus neonatalavdelning vårdas sjuka och för tidigt födda barn. På avdelningen finns lager med donerad bröstmjölk som kan ges till de allra minsta patienterna. De lagren behöver nu fyllas på.

Än är lagren inte slut och inget barn riskerar att bli utan mjölk. Men eftersom den donerade bröstmjölken bara står sig i sex månader, är det viktigt att alltid ligga steget före. Därför efterlyser man nya givare redan nu.

Det är viktigt att se till att mjölken räcker under hela sommaren, särskilt eftersom man inte kan ge något annat än bröstmjölk att ge till de här små patienterna, säger Sofia Lans, enhetschef för neonatalavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus, i ett pressmeddelande.

För att donera bröstmjölk ska du bland annat vara fullt frisk och ha ett barn som inte är äldre än tre månader. Den som vill bli givare är välkommen att kontakta Skaraborgs Sjukhus neonatalavdelning.

Sjukhuset har också en sida på Facebook för bröstmjölksdonation: Donera bröstmjölk, små barns räddning.