Under en paneldiskussion på ett seminarium om omställningen av vården lyfte Ulla-Britt Hagström (L), Skaraborgs sjukhus styrelseordförande, frågan om lönenivån för de anställda.

Jag är feminist. Vi måste höja lönerna, sa hon och förklarade att hon regelbundet tar upp frågan med regionrådet Jonas Andersson (L).

Det är jättebra att det finns bemanningsföretag, men det är billigare med egen personal. Jag känner i hjärtat när vår egen personal får slita mer för att också styra och leda då hyrpersonal inte har kontinuiteten, sa hon.

Anna-Karin Skatt (S), kommunalråd i Tidaholm, ville lyfta arbete inom vård och omsorg.

Det är ett av de mest positiva yrken man kan ha. Ibland pratar vi hela tiden om det som inte fungerar. Men det finns också goda exempel, sa hon.

Hur invånarna ska få kunskap om var i vården de ska vända sig lyfte Gunilla Druve Jansson (C).

Vi måste finnas där patienterna finns. Kanske behöver vi tänka utanför boxen; människor går alltid och handlar, kanske ska vi stå i mataffären och berätta vad vi gör i primärvården. Primärvården är ingången när man är sjuk, det måste vi befästa, sa hon.

Linn Brandström (M), ordförande i styrelsen för beställd primärvård, tog upp ett annat sätt att möta invånarna där de finns. Hon berättade om ungdomsmottagningar som nås genom en app i mobiltelefonen.

Vi startade i Skaraborg för ett år sedan. Nu kör vi i hela regionen, sa hon.

Linn Brandström uttryckte också vikten av att jobba mer gemensamt.

Vi jobbar mycket i våra stuprör. Genom att vi pratar med varandra och får förståelse för hur andra jobbar kan det bidra till att vi kan jobba tillsammans framåt, sa hon.

Jonas Andersson, som också är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, avslutade seminariet med att bland annat säga att det sedan regionbildandet redan gjorts tre eller fyra försök att förändra vården.

Det som skiljer ut den nuvarande omställningen är fyra saker enligt Jonas Andersson: Att det finns en politisk enighet, att det görs handlingsplaner, att det avsatts reda pengar för omställningen och att det inte finns ett särskilt slutdatum.

Enligt Jonas Andersson kommer det inte att finnas så många fler medarbetare i vården framöver.

Vi kommer att ha fler specialister i allmänmedicin, fler distriktssköterskor och fler psykologer, men kanske inte fler av allt annat också, sa han.

Han uppmanade också att våga prova nya vägar.

Vi måste våga göra misstag, annars kommer inget att hända, sa han.