Ska det vara så här….?

Att jag som arbetar 45 timmar veckan ändå ska le, skämmas lite och försvara att jag är ledig över sommaren när eleverna är lediga och skolan tom?

Att jag som bär tunga böcker från sal till sal med dålig iskall/het och ofta dammig luft, slitna och trasiga saker, krånglande teknik, 27 elever ändå förväntas utföra min pedagogiska roll perfekt med ett piggt och motiverande kroppsspråk och på ett professionellt sätt SE och möta varje elev på individuell nivå?

Att jag som utbildad pedagog och lärare ska lägga halva min tid på pappersarbete, flummiga formuleringar som inte säger någonting, sitta i arbetslag och analysera varför det inte är bättre på vår skola när det åter igen handlar om PENGAR, för lite resurs, outbildad personal och fruktansvärt dålig personalvård av cheferna.

Att jag som mentor skall förvara detta system kommunlojalt inför arga föräldrar som undrar varför deras barn inte för den hjälp hen behöver. Eller försvara mig själv eller mina kollegor inför föräldrar och rektor varför man inte fått elever motiverade nog att nå målen och betyg fast man gjort allt i sin makt och inte ens i närheten hållit sig inom arbetstid.

Att jag som lärare förväntas av föräldrar att skicka mail och sms till varje elev/förälder, trots att jag har ca 100 elever, vad elever skall komma ihåg att ta med till skolan, läxor och prov men som lärare inte ha rätt att ställa krav på föräldrar och elever att gå in att läsa på plattformen vad som gäller.

Att jag som anställd kan få vänta i veckor på att komma till tals med min rektor/chef. Är det rimligt att de ska ha så mycket andra arbetsuppgifter så att de inte hinner se eller prata med sina anställda? Att inte våga ”störa” för att man är rädd att bli avsnäst av en stressad och utarbetad chef som prioriterar bort anställda för att för att prioritera uppåt?

Att jag som en gång stolt student och flera år på högskola och som hjälper till att fostra och forma våra framtida chefer, poliser, politiker, läkare, verkstadsarbetare, journalister, samhällsmedborgare mm har så låg status och tjänar så dåligt så många av oss byter till andra arbeten?

Undra varför vi har lärarbrist i det här landet…..?

K Olsson högstadielärare