Skräpplockardagarna, som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner, är Sveriges största aktion mot nedskräpning. Över 600 000 deltagare över hela landet har hittills anmält sig till kampanjen.

I de flesta kommuner runt om i landet pågår nu, eller planeras för fullt, årets kampanj.

Vi vet från vår dialog med kommuner, förskolor och skolor att många har behövt justera sin planering för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska storleken på grupperna, att hålla avstånd samt att vara extra noga med att ha handskar på vid skräpplockningen. Alla kommer i år behöva genomföra kampanjen efter de förutsättningar som finns lokalt. Att ändå kunna erbjuda en meningsfull och lärande utomhusaktivitet i närmiljön är extra uppskattat av många pedagoger en vår som denna. Inte minst med tanke på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar våra skolor att mer av undervisningen ska hållas utomhus.

Skräpplockardagarna är en tradition som inte handlar om att städa utan att lära sig mer om hållbar utveckling. Lärande om nedskräpningens konsekvenser går dessutom hand i hand med kunskap om allemansrätten. För att få ut mesta möjliga av Skräpplockardagarna kommer förskolor och skolor i år kunna använda sig av vårt läromedel Skräplabbet. Där får barnen konkreta kunskaper om skräpets påverkan på naturen men också om hur skräpet kan ha en potential som värdefull resurs i ett cirkulärt kretslopp - om det inte hamnar som just skräp i naturen. Det ger barnen en djupare förståelse för skräpplockningen och genom den sina egna möjligheter att förändra, förbättra och engagera sig i sin omvärld.

Barnen är en av våra viktigaste samhällskrafter. De har viljan och framtidstron som behövs för att skapa en bättre och renare värld. Med Skräpplockardagarna kan vi ge dem verktygen och kunskaperna som stärker känslan av att det tillsammans går att göra skillnad för en hållbar utveckling. Just nu känns det viktigare än någonsin att erbjuda barnen en gemensam samling där de också får göra världen lite bättre tillsammans.

Johanna Ragnartz

VD för Håll Sverige Rent.