Angeldorff konstaterar att Sverige skall i fråga om mänskliga rättigheter vara en förebild för andra stater.

– Då måste regeringen vara beredd att låta nåd gå före rätt, när beslut av underordnade myndigheter kommer i strid med de gällande stolta parollerna om just de mänskliga rättigheterna, skriver kritikern.

Han konstaterar också Migrationsmyndigheterna följer strikt de lagar och regelverk, som gäller invandring.

– Det är i princip gott, att det finns ett genomarbetat regelverk att följa.

Men det kan enligt Angeldorff få konsekvensen att beslut fattas, som är orimliga och omänskliga.

– Det måste ju då vara regeringens plikt att undanröja sådana beslut och detta naturligtvis utan att därmed desavouera de myndigheter, som fattat beslutet. Hänsynen till de drabbade människorna kräver detta, liksom respekten för Sveriges, anseende i världen. Att vi inte skall ha godtyckligt ministerstyre i landet, må vara riktigt, men ett styre utan respekt för mänskligt lidande är än mer oacceptabelt.

Ett flagrant fall gäller enligt debattören Maher Hamoud och hans hustru, Zhanna Synchuk, i Skövde. Hustrun och det ena barnet hotas av utvisning, pappan och ett barn ska få stanna.

– Som medborgare i Sverige förväntar jag mig att regeringen räddar familjen från splittring och fortsatt osäkerhet. Ge Zhanna Synchuk och sonen uppehållstillstånd i Sverige. Och se över regelverket, så att hänsyn till person går före ”upprätthållandet av reglerad invandring” i riket.

Läs om läsarnas reaktioner på beskedet:

Läs chefens reaktion:

De vill ha en reglerad invandring: