Annons
Vidare till vastgotabladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Smittan finns i samhället - ”Det är en allvarlig situation”

 
Coronaviruset 2020
Visa alla artiklar

Smittan är här nu. Det pågår spridning av det nya coronaviruset i Skaraborg. Chefläkaren Christer Printz vill se en ökad krismedvetenhet och pekar på alla skaraborgares ansvar för att inte öka smittspridningen. – Det är en allvarlig situation vi står inför, säger han. Samtidigt oroas han av att många avbokat vårdbesök på sjukhuset, där beläggningen nu är ovanligt låg, möjligen av rädsla för att bli smittad.

För somliga ter det sig som en vanlig förkylning, för andra slutar det med döden. Det finns inget vaccin och inte någon immunitet hos befolkningen mot den nya sjukdomen. Därför är lien som denna smitta för framför sig så mycket skarpare, något som blivit tydligt inte minst i södra Europa, där tusentals människor dött i covid-19.

– Jag saknar den här krismedvetenheten. Man tror kanske att Skaraborg skiljer sig från alla andra områden. Men det är bara en tidsfaktor som skiljer, säger Christer Printz, chefläkare på Skaraborgs sjukhus.

På sjukhuset jobbas intensivt med att ställa om vården för att ta emot ett ökat antal covid-19 patienter. Men Christer Printz menar att alla kan göra en insats för att begränsa hur hårt denna sjukdom kommer att drabba. För att bidra krävs inte att man är kärnfysiker, specialistsjuksköterska eller epidemiolog - det är enkla åtgärder som alla kan göra.

– Skaraborgarna verkar inte riktigt ha insett att det finns en samhällsspridning, det finns en smitta ute i samhället. Vi har sett att man handlar och beter sig som vanligt. Men nu är det inte som vanligt. Det är en allvarlig situation vi står inför. Det är oerhört viktigt att man begränsar sina kontakter – håll avstånd, umgås inte i större grupper, gå inte omkring i varuhus som om det vore precis som vanligt. Tänk på handhygienen och stanna hemma vid minsta förkylning, säger Christer Printz.

Hur smittan sprids i samhället påverkas av hur var och en agerar.

– Det gör en väldigt stor skillnad. Om man går runt i till exempel affärer och riskerar att smitta eller bli smittad, då får vi just den här stegringen av patienter som söker sig till oss och som gör sjukvården så belastad att vi kan få svårt att ta hand om patienterna på bästa sätt, säger Christer Printz.

Vi har i denna stund ett ansvar för oss själva men även gentemot andra i samhället, menar Christer Printz. Inte minst gäller det att undvika att smittan når äldre som är mer sårbara för sjukdomen.

– Det är ett personligt ansvar att se till att undvika att smittas och att man inte smittar. Framförallt ska man inte ha nära kontakt med äldre så att de smittas för de riskerar mycket mer än de som är unga, säger Christer Printz.

Fler intensivvårdsplatser

På tisdagen vårdades tio patienter för covid-19 på Skaraborgs sjukhus, varav fyra på intensivvårdsavdelning och antalet förväntas öka. Det finns beräkningar från bland andra Folkhälsomyndigheten för hur många vårdplatser som kan komma att behövas när det är som flest som söker vård för covid-19.

– Utifrån beräkningarna skulle vi behöva när det är som störst tryck och flest söker vård ungefär 100 vårdplatser för att hantera covid-19-patienter och ungefär 25-35 intensivvårdsplatser, säger Christer Printz.

Så många som 35 intensivvårdsplatser iordningställs inte nu, utan man planerar för att kunna göra det om behovet uppstår.

Klarar sjukhuset att ordna 100 platser för covid-19-patienter och upp till 35 intensivvårdsplatser?

– Inom våra lokaler kommer vi att klara av det, sen vet vi inte hur personalsituationen kommer att se ut. När det är som flest antal patienter som kommer in är det en sådan samhällsspridning att också vår personal kommer att bli smittade, inte på sjukhuset men ute i samhället, säger Christer Printz.

För att ha tillräckligt med personal i ett sådant kritiskt läge kommer enheter som hanterar covid-19-patienter att prioriteras och den mest kompetenta personalen kommer att arbeta längst fram.

– Vi får se om det räcker eller om vi behöver aktivera andra kanaler, som personer som normalt sett inte jobbar i vården. Det finns personer som har anmält sitt intresse för att hjälpa till i sjukvården, det kan bli aktuellt även för vår del, säger Christer Printz.

Inställda besök oroar

På sjukhuset är nu beläggningen ovanligt låg, det är alltså ovanligt få patienter på avdelningarna på sjukhuset.

– Vi ligger på ungefär två tredjedelar av vår kapacitet, säger Christer Printz.

För att hantera det förväntade ökade antalet patienter med covid-19 har sjukhuset kraftigt begränsat planerad vård som vissa operationer, men det är inte skälet till att det är så få patienter på sjukhuset, menar Christer Printz.

– Vår planerade vård som kräver vårdplatser är tämligen liten i vanliga fall, så att vi nu har låg beläggning kan inte förklaras av att vi har minskat den planerade vården, säger han.

Det har varit låg beläggning även på regionens övriga sjukhus den senaste veckan. Vad beror det då på?

– Jag kan känna en viss oro över att man inte söker vård på grund av rädsla för att det skulle vara smitta på sjukhuset. Det kan också bero på att man sagt ganska tydligt att personer över 70 år helst ska vara hemma. Vi har flera återbud till planerade besök än vad vi brukar ha, det talar för en viss oro, säger Christer Printz.

Kan det inte vara rationellt för en person över 70 år att skjuta upp ett besök för att undvika risk för smitta till exempel på vägen till sjukhuset?

– Det kan vara rationellt, det som möjligen oroar mig är när man borde ha sökt vård och inte gör det. Om man skjuter upp någonting riskerar det att bli värre. Man ska inte vara rädd för att söka vård på sjukhuset om man behöver det. Jag upplever inte att man i vanliga fall söker i onödan - det är inte onödiga besök som har försvunnit, säger Christer Printz.

Sjukhuset bokar av

Ett flertal besök har även bokats av från sjukhusets sida. Jan-Olof Modig i Stenstorp skulle få stora kroppspulsådern skannad, en screening som görs vid 65 års ålder, på tisdagen i förra veckan på Skaraborgs sjukhus Skövde. Besöket bokades av med hänvisning till corona-pandemin.

Dagen innan skulle Jan-Olofs fru besöka hudmottagningen på Skaraborgs sjukhus Falköping och dessutom hade ett av hans barnbarn ett besök på barnmedicin i Skövde. Även dessa två besök bokades av med hänvisning till corona-pandemin, berättar Jan-Olof Modig.

– Jag hade inte bokat av om inte de gjort det. Jag vet inte hur pressat sjukhuset är, det finns kanske avdelningar som inte skulle behöva stänga ner riktigt så mycket. De blir ju inte av med besöken, utan kommer att få ta igen mycket framåt, säger Jan-Olof Modig.

Fler tester

Med tanke på samhällsspridningen testas nu alla som kommer in till sjukhuset med förkylningsliknande symtom, feber eller hosta och behöver läggas in, för covid-19.

Hur är kapaciteten för att testa för covid-19?

– Det finns en viss begränsning. Vi klarar av att testa vår personal för att de ska kunna återgå i arbete och vi klarar av att ta prover på patienter som behöver läggas in. Vi har i nuläget inte tillräckligt stor kapacitet så att vi kan testa allmänhet ute i samhället. Nu förstärker vi provtagning på boende och personal på särskilda boenden för att säkerställa att det inte blir smitta bland de äldre, säger Christer Printz.