På mindre än två år har Silverspin gått från 24 till 82 anställda. En stor omställning för det Skövdebaserade bolaget som arbetar med att utveckla några av Sveriges största sajter för nätcasino och onlinespel.

– Målsättningen är att vi ska kunna växa fort utan att det blir på bekostnad av oss själva och våra medarbetares välmående. Vi har verkligen prioriterat att skapa en stark familjekänsla på arbetsplatsen där folk trivs och utmärkelsen är ju ett tydligt bevis på att vi lyckats, säger HR-chef Annika Dahlin.

Främjar en stark gemenskap

Företagsstrukturen bygger på mindre arbetsgrupper med specifika fokusområden, något som i värsta fall kan ge upphov till splittringar. Därför har man varit extra mån om att aktivt stärka sammanhållningen och lagkänslan inom hela organisationen.

– Vi har en tydlig introduktionsplan för våra nya medarbetare som ser till att de snabbt kommer i kontakt med samtliga team, kan känna sig trygga och inkluderade. Vi försöker aktivt odla en kultur där alla pratar med alla och inga frågor är för dumma, säger Annika.

När man nu flyttar in Plusgymnasiets gamla lokaler har man utav den anledningen valt att skapa fler sociala ytor, vilket bland annat kommer väl till pass då man varje månad uppmärksammar födelsedagar och nya medarbetare med bubbel, samt dagligen bjuder sina anställda på frukost.

– Vi tror starkt på att även de små detaljerna genomsyrar företagskulturen. De bidrar till en positiv stämning och att våra anställda känner sig uppskattade.

Annika Dahlin tillsammans med VD Gunnar Búason i samband med att Silverspin mottog sitt Great Place to Work-certifikat.

Foto Rebecka Stalbrand

"Måste äga situationen"

Men det krävs mer än en trivsam arbetsmiljö för att hålla en god psykiska hälsa bland sina anställda och liksom de flesta företag är perioder av stress omöjliga att undvika. För att minimera effekterna av detta håller man kontinuerligt individuella avstämningsmöten.

– Vi kan inte alltid själva påverka deadlinen och då handlar det om att som chef vara extremt lyhörd. Något som ofta leder till stress är ju situationer där man har många bollar i luften och inte riktigt vet vart man ska börja, och då är det viktigt att det finns någon som går in och visar vad som bör prioriteras eller omfördelar bördan. Märker man att veckans 40 arbetstimmar inte räcker till ligger inte problemet hos den enskilde individen, utan då måste man se över rutinerna, säger Annika.

– Vi har samarbetspartners i alla tidszoner, så vi är noga med att påpeka att man bör stänga av telefonen och inte fortsätta kolla mejl efter man har gått hem för dagen. Är det så att medarbetarna känner att de måste finnas till hands även utanför arbetstid så bör vi som arbetsgivare identifiera situationen och se om det kanske är så att man ska låta en person i teamet vara tillgänglig under kvällstid mot ersättning. Man måste äga situationen.

Lyfter de små signalerna

Dessutom träffas chefer och HR-personal i månatliga omtankessamtal för att se över sjukfrånvaron och lyfta fram om de ser några signaler på psykisk påfrestning.

– Jag tycker arbetsgivaren har ett jättestort ansvar. Det är inte alltid att man själv är medveten om stressen och då är det viktigt att medarbetarna månar om varandra. Vi är noga med att påpeka att det är bättre att flagga en gång för mycket än för lite. En tidig vink ger oss bättre förutsättningar att hantera den typen av situationer innan de leder till utbrändhet.

Men Annika understryker samtidigt att det fortfarande finns många områden att utveckla och att man inte tänker slå av på takten bara för att man numera har en utnämning som Great Place to Work i bagaget.

– Vi är inte perfekta. Ett företag som stoppar huvudet i sanden och säger att "vi har inga problem" är oroväckande, men vi försöker att verka proaktivt. I takt med att yrkesrollen och vårt sätt att kommunicera förändras, måste man förlika sig med utmaningarna och jag är övertygad om att en medveten företagskultur som adresserar problemen där de hör hemma är en förutsättning för en god hälsa bland medarbetarna, säger Annika.