Magnus Palm på Fortifikationsverket berättar om satsningen på grön el.

Myndigheten håller just nu på att bygga den första provanläggningen i Skövde. Det blir 3 200 kvadratmeter solpaneler som motsvarar cirka fem procent av den totala elförbrukningen för Skövdes garnison.

– Det blir den första försöksanläggningen i landet för vår del och den uppför vi här i Skövde, säger Magnus Palm på Fortifikationsverket.

Solcellsparken byggs för att Försvarsmakten ska kunna prova en sådan anläggning.

– Vi vill se om den skulle ge störningar på exempelvis radiovågor, förklarar Magnus Palm.

Bild 1 av 4

Foto Kristina Claesson

Placeringen vid Segerstorpsrondellen gör att den är väl synlig för förbipasserande. Men än så länge har arbetet bara kommit igång och inga solcellspaneler är uppsatta.

Solcellsparken blir cirka 7 500 kvadratmeter stor.

– Egentligen hade vi velat bygga en ännu större anläggning. Men av skattetekniska skäl kan vi inte göra den större eftersom myndigheter inte får släppa ut el på nätet när det blir ett överskott, som privatpersoner får göra.

När en villaägare har solpaneler på taket och producerar mer el än vad som går åt kan villaägaren sälja överskottet tillbaka till elnätet. Det kan inte myndigheter göra.

– Vi har jobbat i flera år för att få till det här. Vi har ytterligare två anläggningar projekterade, en i Karlsborg och en i Såtenäs, som vi trycker igång när vi gjort klart försöken på anläggningen i Skövde, säger Magnus Palm.

Lars Persson, energiansvarig på Fortifikationsverket Region väst.

Foto Kristina Claesson

Lars Persson är projektledare för Fortifikationsverkets första solcellspark. Han brinner för tekniken och har hållit i projektet från första början.

– Regering och riksdag är Fortifikationsverkets uppdragsgivare och de har gett oss i uppdrag att producera grön el.

Varför placerades den i just Skövde?

– Det beror mest på att vi hade en lämplig yta att bygga på, dessutom har vi en arbetsgrupp med bas här i Skövde och de var drivande initialt, säger Lars Persson, energiansvarig på Fortifikationsverket Region väst.

Enligt honom kommer det initialt bli totalt fyra anläggningar i landet.

– Förutom i Karlsborg och Såtenäs så är det beslutad byggstart för en anläggning på Gotland. De blir ungefär lika stora allihop.

Skövde blir dock först i landet med att kunna leverera grön el till försvaret.

Lars Persson förklarar att en markplacerad solcellsanläggning inte kräver bygglov.

– Det måste man däremot ha till transformatoranläggningen, men den har vi fått bygglov till.

Fortifikationsverket har haft samråd med kommunen i valet av plats.

– För oss var det viktigt med en tillräckligt stor och fri yta där solpanelerna kan placeras i sydlig riktning, säger Lars Persson.