Främst spanades efter de stora rovfåglarna, som anländer samtidigt med de tidigaste flyttfåglarna.

När gruppen först stannade och såg ut över fälten såg det utsom de var helt tomma, kanske hade fåglarna försvunnit med vinden. Nej, det varbara otränade ögon som inte såg.

Vår erfarne guide Peter Spetz, pekade strax ut starar, tofsvipor, sädgäss m.fl. På fälten var det också gott om rådjur. Sånglärkans härliga ihållande sång hängde hela tiden över fälten och ”lovade att sommaren kommer- ha bara lite tålamod”.

En fjällvråk seglade elegant i vinden och spanade efter något att äta. Vi lärde oss att skilja på en ormvråk och fjällvråk, när man ser dess flykt. Den senare är en elegant seglare på vinden och när den ryttlar sker även det med elegans.

I dungen där vi njöt av vår matsäck sjöng småfåglarna, bofink, talgoxe, gulsparv, steglits och även en hackspett hördes. På avstånd såg vi en havsörn. Det var skönt att med lä från vinden sitta och njuta av den värmande solen och sitt goda fika. Nästa fågelskådning med SPF Seniorerna Skövde blir att lyssna på nattsångare i slutet av maj.