Alla typer av aktiviteter omfattas. Detta för att inte utsätta äldre för risken att smittas av Coronaviruset.

SPF:s Tidaholm kommande månadsmöten den 14 april och 11 maj är inställda liksom vårkursen på Hellidens folkhögskola 27 mars och 2 april.

Resekommitténs planerade aktiviteter uppskjuts till i höst.

Alla aktiviteter i samarbete med omvårdnadsförvaltningen är inställda tills vidare.

Medlemmarna uppmanas att följa utvecklingen i media och olika hemsidor (snart kommer också SPFs hemsidor att kunna användas igen). Viktigt är också att hålla kontakt med släkt, vänner och inte minst andra medlemmar, men då via telefon, sms eller mejl.

Ann-Katrin Kvarnliden