Förra sommaren gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ”förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor”. Uppdraget är att hjälpa upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer att bli bättre på strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Det är viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller till exempel miljö och djurskydd. Det ger också bättre möjligheter för våra svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar och samtidigt öka den svenska livsmedelsproduktionen, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med att regeringen fattade beslut om uppdraget till upphandlingsmyndigheten.

I Sverige producerar vi livsmedel utifrån en ambitiös djurskyddslagstiftning och svenska bönder åstadkommer världens bästa djurvälfärd. Samtidigt kan våra barn, äldre och sjuka serveras offentlig mat från leverantörer som inte förhållit sig till den ambitiösa djurskyddsnivån vi faktiskt har i Sverige vid produktionen, sa civilminister Ardalan Shekarabi vid samma tillfälle.

I februari 2019 ska uppdraget slutredovisas.