Cykelfabrikanten Gottfrid Lindström reste till USA där han lärde sig att tillverka bilar. En produktion, som sedan pågick i ett 30-tal år i Tidaholm. Scania Vabis i Södertälje var en annan bilfabrik, men i Tidaholm var man närmast unik med sin biltillverkning.

Jag hade förmånen att vara ordförande i kulturnämnden när bilmuseet invigdes. Jag hade tidigare inte förstått vilken betydelse museet hade. Aldrig har man skrivit så mycket om Tidaholms bruk och vår biltillverkning som då. I alla tidningar och tidskrifter, som behandlar teknik och industrihistoria, fick vårt bilmuseum en framträdande plats.

Nu finns risken att museet inte längre får den möjlighet man behöver för att fortsätta att utvecklas, om man får konkurrens med Barnens hus. Det kan knappast vara ett krav att just bilmuseet skall ge plats åt Barnens hus, då det finns andra fastigheter, som är minst lika väl lämpade för detta ändamål. Den utvidgade budgetberedningen bör av kommunledningen få ett tilläggsdirektiv att rädda bilmuseets framtid, innan det är för sent. Gör om och gör rätt!

Lars Hjertén