Faktum är emellertid, att Sveriges riksdag sände ledamöter till FN långt tidigare och att man stannade i 3 – 4 veckor. Om man hade valt en längre period måste man kalla in en ersättare, vilket man ville undvika.

Birgitta Johansson tillbringade 1992 fyra veckor i New York och besökte under tiden bland annat Sveriges ambassad i Washington. Det gjorde jag också vid två tillfällen 1996 och 1997, då jag satt med i den svenska delegationen. Vi stannade tre veckor och fick ta del av Göran Perssons tal, innan han höll det i generalförsamlingen och jag minns att jag hade några synpunkter på talet, som gjorde att statsministern ändrade några meningar, som ändå inte påverkade innehållet. När Birgitta och jag deltog i generalförsamlingens möte var vi en grupp svenskar från i princip alla partier i riksdagen.

När jag var i FN 1997 satt Sverige med i säkerhetsrådet och vi fördelade gracerna mellan partierna. Den dagen jag satt på Sveriges plats hade jag Madeleine Albright, USA:s utrikesminister framför mig.

Lars Hjertén

Relaterat till artikeln