Livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer när vi går vilse, när vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?

Våra livsproblem kan vara stora och små. Livsstegen är tänkt som en mötesplats för att dela just detta det vill säga en samtalsgrupp för oss ”normalstörda”.

Det är en välkänd och fungerande metod som bland annat används av anonyma alkoholister.

I grupperna delas erfarenheter och funderingar för att kunna växa och komma vidare i livet.

Det finns en styrka i att tillsammans dela smärta och sårbarhet, maktlöshet, skuld och skam. Det ger en förståelse för min egen och andras livssituation. Livsstegen följer olika teman och deltagarna får berätta och reflektera så mycket som man själv vill. Exempel på teman är maktlöshet, tillit, försoning och medkänsla. Alla får också tillfälle att skriva och berätta sin egen livsberättelse som man sedan delar med varandra. Det är en självhjälpsgrupp på det viset att ingen ger några råd eller kommenterar det man sagt. Det andra berättar kan även hjälpa dig. Vi delar för att helas.

Helena som var med i en av höstens grupper beskriver det så här:

– Jag tänkte i början att det blev så tydligt med igenkänning. När andra berättar inser man hur mycket vi tampas med samma problem. Det är så bra att man får ta del av andras vinklingar också och inte bara snurra in sig i sina egna tankar. Att man får höra hur andra tänker det tycker jag är skönt.

Per en annan av höstens deltagare uttrycker det så här:

– En viktig sak jag har tänkt på, är att här får man ha sin tro, det är inte så att man behöver vara kristen, du får ha din egen tro på en egen högre makt. Men att då få vara med ändå, utan krav på bekännelse är väldigt fantastiskt. Det visar vad kyrkan är till för, den är till för oss alla!

Nu inbjuder Svenska kyrkan till två nya grupper som startar redan i slutet av januari, en på kvällstid och en på dagtid. Blir du nyfiken och vill veta mer så ta kontakt med Svenska kyrkan Tidaholm.

Lena Linde