Aftonbladet rapporterar

2016 tillsatte kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) Public Service-kommittén som skulle titta på om det fortfarande var rimligt att behålla tv-licensen.

Orsaken till att tv-licensen har blivit allt mer ifrågasatt under de senaste åren är att allt fler människor numera ser tv-sändningar via dator. Den som har tillgång till en datorenhet med tv-mottagare, vilket numera är en majoritet av befolkningen, har inte omfattats av kravet att betala tv-licens vilket har gjort att många ansett att licenskravet har blivit omodernt och orättvist.

Det nya förslaget är att alla med en inkomst på över 130 000 kronor om året nu i stället ska betala en tv-skatt på 1 300 kronor. För ett hushåll med två förvärvsarbetande personer innebär det nya förslaget marginella förändringar i utgifterna för tv-avgiften medan det innebär en kraftigt lägre avgift för ensamhushållen.

Om förslaget godkänns träder den nya bestämmelsen i kraft den 1 januari 2019. Förslaget ska presenteras officiellt den 16 oktober.

Det är tv-experten Jan Scherman, tidigare tv-chef på Aftonbladet och programdirektör på TV4, som har kommit över uppgifterna från kommitténs utredning. Han säger att kommittén även har tittat på hur det är möjligt att stärka oberoendet för SVT och SR.

I förslaget finns det också sätt att skydda public service mot politisk påverkan genom ett förbud för både politiker och tjänstemän från regering, departement och riksdag att ta plats i styrelse och förvaltningsstiftelse, säger Jan Scherman till Aftonbladet.