Här hemma i Sverige var polio så sent som på 50-talet alla småbarnsföräldrars stora skräck. Fortfarande finns det människor i vårt land som lider av sjukdomen.

År 1985 förlamades varje dag cirka 1000 personer på grund av polioviruset. Då fanns det över 350 000 poliooffer per år i 125 länder världen över. I dag finns det bara tre länder som aldrig har stoppat överföringen av det vilda polioviruset: Afghanistan, Nigeria och Pakistan. Förra året var antalet infektioner 33. I år är det tyvärr fler fall, 78 barn har förlamats av polio.

Rotary har under 33 år lagt ned ett enastående och dedikerat arbete för att utrota polio. 1985 lanserade Rotary sitt PolioPlus-program, det första initiativet för att hantera global utrotning av polio genom massvaccination av barn. Rotary har bidragit med mer än 1,8 miljarder dollar och otaliga volontärtimmar för att vaccinera mer än 2,5 miljarder barn i 122 länder. Rotarys engagemang har också bidragit till att givarregeringar beslutat att bidra med mer än 7,2 miljarder dollar till insatsen.

De återstående poliofallen är de svåraste att förhindra på grund av faktorer som geografisk isolering, dålig offentlig infrastruktur, väpnade konflikter och kulturella barriärer. Alla länder riskerar att få nya utbrott av polio ända fram till att viruset är utrotat.

Polio kan inte botas, men vaccin ger ett gott skydd.

Poliomyelit (polio) är en förlamande och potentiellt dödlig sjukdom som fortfarande hotar barn i vissa delar av världen. Polioviruset invaderar nervsystemet och kan orsaka total förlamning inom några timmar. Det kan slå till mot människor i alla åldrar men drabbar främst barn under fem år. Polio går inte att bota med läkemedel, men kan förhindras helt med hjälp av vaccin.

Kampen mot polio fortsätter. Rotary kommer världen över att samla in 50 miljoner dollar per år under tre år och för varje dollar som vi ger kommer Bill och Melinda Gates Foundation att bidra med ytterligare två dollar. Dessa medel hjälper till att ge efterfrågat operativt stöd, medicinsk personal, laboratorieutrustning och utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal samt föräldrar. Regeringar, företag och privatpersoner spelar alla en avgörande roll i finansieringen.

Rotary är en global organisation med 1,2 miljoner grannar, vänner, ledare och problemlösare som ser en värld där människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring - över hela världen, i våra samhällen och i oss själva.

Roger Lundvold, president i Tidaholms Rotaryklubb