Annons
Vidare till vastgotabladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utreseförbudet kan öka risken för könsstympning

Barn som riskerar att föras utomlands för att könsstympas kan komma att få utreseförbud när en lagskärpning förväntas träda i kraft i januari 2020. Det finns dock risk att lagskärpningen kan komma att leda till diskriminering, menar sakkunnig.

En majoritet i riksdagen vill skärpa lagen så att barn som riskerar att föras utomlands för att gifta sig eller könsstympas ska kunna förbjudas att lämna Sverige, rapporterar Ekot.

Det behövs inte ett utreseförbud

– Jag tycker att vi ska satsa resurser på att utreda fall istället för att utfärda utreseförbud, säger Jamila Said Musse, utbildare och föreläsare med 30 års erfarenhet av nationellt och internationellt arbete mot könsstympning.

Ett utreseförbud skulle i praktiken kunna innebära att offret inte kommer kunna resa utomlands vare sig på semester eller skolresor, då det föreslås i lagförslaget att utreseförbudet ska medföra inskränkningar av möjligheten att erhålla och inneha pass.

– Vi kan aldrig till 100 procent veta att någon ska könsstympas, ett utreseförbud kommer att leda till diskriminering. Att kunna resa och röra på sig är en mänsklig rättighet och vi kan inte förbjuda vissa grupper att resa för att vi har en misstanke, säger Jamila Said Musse.

Sara Johnsdotter, professor i socialantropologi vid Malmö universitet, menar att ett utreseförbud skulle kunna vara ett brott mot proportionalitetsprincipen, vilket innebär att åtgärder myndigheter tar måste vara i proportion till en rimlig uppskattning av utfallet.

– Den starka trenden är att människor från afrikanska länder tar chansen att lämna sedvänjan att omskära flickor när de lämnar sina hemländer och flyttar till Europa. Det sociala trycket försvinner i Europa och det blir en naturlig följd för dem att bryta med en smärtsam tradition. I detta fallet är det ingen stor risk att svenska flickor kommer att könsstympas och därför står inte utreseförbudet i proportion till utfallet, säger professorn.

Få svenska flickor könsstympas

Könsstympning av flickor och kvinnor i eller utanför Sverige är idag straffbart med upp till tio års fängelse, även förberedelse samt underlåtenhet att avslöja brott är straffbart. Preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

– Förövarna vet att det är olagligt att resa utomlands för att könsstympa flickor och att de riskerar fängelse om de bryter mot lagen. Vi behöver inte ett utreseförbud, säger Jamila Said Musse.

98 förundersökningar har inletts av åklagare om misstänkt olaga könsstympning på kvinnor sedan lagen om förbud mot könsstympning trädde i kraft 1982.

– Av dessa fall kunde jag bara se att fem svenska flickor omskurits i utlandet. Det väcktes bara åtal i två av fallen. I de andra tre fallen kunde ingen förövare kopplas till Sverige, vilket innebär att det inte var en planerad omskärelse utan att det skedde under en längre utlandsvistelse i föräldrarnas hemländer, förklarar Sara Johnsdotter.

Sara Johnsdotter är djupt kritisk mot föreställningen att könsstympning förekommer i stor skala i Sverige.

– När myndigheter arbetar i med denna föreställning agerar de för snabbt och för hårt. Hade könsstympning varit ett utbrett problem i Sverige skulle de prickat rätt oftare i förundersökningarna, säger professorn.

Många överger traditionen

För att stoppa könsstympning menar Jamila Said Musse att vi istället behöver arbeta förebyggande med informationsspridning och kompetensutveckling bland berörda myndigheter.

– En lag om utreseförbud kommer inte att hjälpa kampen mot könsstympning. Många gånger när jag är ute och föreläser eller utbildar så visar det sig att sjukvårds-, socialtjänst- och skolpersonal inte ens vet om att det finns lagstiftning mot könsstympning. Vi behöver utbilda berörda myndigheter, så att de vet hur de ska reagera och agera, förklarar Jamila Said Musse.

Jamila Sid Musse menar att detsamma gäller människor från länder som utövar traditionen, satsar vi på informationsspridning och dialog bland dem kommer det att leda till en attitydförändring. Familjerna kommer inte vilja könsstympa sina flickor.

Enligt Sara Johnsdotter finns det redan en trend av att traditionen upphör på grund ut av attitydförändringar.

– I Sverige är det främst muslimska somalier som bär traditionen med kvinnlig omskärelse. När de flyttar hit bor de ofta grannar med muslimska araber som inte har den traditionen. Då sker ett kulturellt utbyte och somalierna börjar fråga sig varför araber inte har samma tradition. De upptäcker då att det inte är en muslimsk tradition och hittar goda skäl att upphöra med traditionen. De blir bättre muslimer på köpet. Det är alltså ingen försvenskning som sker utan det är en islamisering.

Förslaget kan öka risken för könsstympning

Professorn menar att vi behöver en konsekvensanalys innan starka hårda åtgärder införs, som exempel tar hon upp Katalonien i Spanien som har liknande lagstiftning där de beslagtar gambiska flickors pass för att förhindra att en omskärelse sker under en utlandsvistelse.

– Påföljden av lagen har blivit att antalet gambiska flickor har minskat. Föräldrarna skickar dem hellre till Gambia för att växa upp än att riskera att myndigheterna ska ta deras pass. Risken för att flickorna ska könsstympas under en uppväxt i Gambia är högre än i Katalonien. Den faktiska effekten av lagen blir att risken ökar dramatisk.

Enligt Sara Johnsdotter bygger lagskärpningen om utreseförbud på felaktiga föreställningar om vad som pågår.

– Vi behöver kunskap, rutiner och samarbete, inte ett utreseförbud. Vi måste arbeta med en realistisk syn på problemet, titta på vad forskningen visar istället för att gå på föreställningen att könsstympning sker i stor skala på svenska flickor. Myndigheter måste följa forskningen på området och vi behöver ett större kunskapsutbyte från nationell som internationell forskning.