Bris rapporterar om högre tryck i stödlinjerna, om svårigheten i att få stöd från elevhälsan och att inplanerade möten på hälso- och stödinstanser blivit inställda eller uppskjutna på grund av pandemin. När Bris utökade öppettiderna får att kunna ta emot fler samtal i mitten av mars ökade samtalen med 30 procent jämfört med veckorna innan.

Flera organisationer som arbetar mot barns utsatthet har varnat för att barn löper en större risk att utsättas för sexuella övergrepp online när de inte går i skolan eller deltar i fritidsaktiviteter som vanligt. Unicef har också rapporterat att övergrepp har ökat vid tidigare pandemier.

Kristdemokraterna har tidigare presenterat flera förslag för att stödja barn i utsatta familjer och för att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Vi vill bland annat skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård och stärka elevhälsan. I den akuta situationen med coronapandemin vill vi även ge mer pengar till Bris så att fler ska kunna få stöd.

Maria Nilsson (KD), regionpolitiker