Cecilia Widegren upprörs över situationen för läkaren Mohamed Abou Eliwa, som hotas av utvisning.

Jag måste säga att jag blir rätt beklämd av hur olika stuprör i våra olika svenska välfärdssystem inte jobbar med samma målbild, säger hon.

Mohamed Abou Eliwa jobbar på Odens vårdcentral som läkarassistent sedan i somras och har tidigare arbetat som undersköterska. Han sökte arbetstillstånd efter avslag på asylansökan, men har även där fått avslag av Migrationsverket.

Skälet till utvisningsbeslutet var att han tjänade för lite under en månad, vilket berodde på att han var sjuk, samt att han bytt arbetsgivare för att kunna arbeta som läkare.

Cecilia Widegren ställer nu två frågor till migrationsminister Heléne Fritzon (S) där hon tar upp situationen för läkaren Mohamed Abou Eliwa och kocken .

Cecilia Widegren frågar vilka åtgärder regeringen vill vidta för att stärka proportionalitetsprincipen så att mindre misstag inte ska ligga arbetskraftsinvandrare till last.

Hon tar här upp riksdagens uppdrag om ny lagstiftning kring att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått smärre fel. I detta sammanhang tar hon upp frågan om man varit sjuk och därför fått en lägre inkomst, då man inte har svensk sjukförsäkring.

Det blir ett glapp om man haft en sjukdomsperiod men inte har samma rätt till välfärdssystemen. Det är konstigt att det ska ligga en till last, säger Cecilia Widegren.

Hon frågar också om vad regeringen vill göra för att stärka samverkan mellan myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att stärka arbetskraftsinvandring.

I det här fallet har Arbetsförmedlingen under lång tid sagt att det är ett bristyrke. Man funderar på om inte staten har samma mål och ett gemensamt ansvar, säger Cecilia Widegren, som också nämner att regioner aktivt rekryterar vårdpersonal utomlands.

I veckan har regeringen lämnat ett förslag som ökar möjligheterna för ensamkommande flyktingar som kom före november 2015 att få asylskäl. Det är ett förslag som kritiserats av Moderaterna.

Jag instämmer i den kritiken. Man ruckar på asylrätten och gör skillnad på folk och folk. Det går inte att plocka ut en viss grupp, säger Cecilia Widegren.