Men vänta nu. När man läser annonsen står det: "Denna annons syftar till att informera ägare till bostäder inom 500 meter från anläggningen för djurhållning samt andra berörda parter".

I demokratins anda sammanfaller dessutom mötets datum med startdatum för älgjakten, vilket berör många i bygden. Men kanske detta faktum kompenseras med att det bjudes på fika?

Min första tanke när jag läser annonsen: Det måste väl beröra många fler eftersom det är en gigantisk djurfabrik? Man får gå ut i Europa för att hitta liknande anläggningar. Det finns två samhällen som i hög grad skulle beröras av denna anläggning (förutom Ottravad där denna anläggning kommer att bli katastrofal ur många aspekter): Nämligen Dimbo och Ekedalen – denna djurfabrik kommer att generera cirka 6 000 tunga transporter/år på smala undermåliga vägar (se exempel på en passage i Dimbo). Trafik kommer även att gå förbi Ekedalens skola, dagis, varför är invånarna här inte inbjudna?

Mötet hålls i demokratisk anda inför en publik som borde varit tio gånger större. Hushållnings-sällskapet – som är betalda av den blivande grisfabrikens ägare – håller ett informationsmöte i positiv anda där de promotar detta projekt.

När de är färdiga undrar jag – när skall ägarna presentera sig och eventuellt ge lite mer information om vad de är för några och vad de har för visioner? (Eftersom det är ett antal bolag, ägare och finansiärer inblandade). De anser väl att den lilla skara som bor inom 500 m vet vilka de är ändå, så de gömmer sig i någon vrå.

Nu är det dags för fika, i demokratins namn avstår jag, och beger mig hem strax utanför den magiska "demokratiska cirkeln" om 500 meter.

Stig Karlsson på länsstyrelsen, som är beredare för detta ärende, verkar redan ha bestämt sig var han står och uttalar sig positivt i pressen. Är det Karlssons uppgift att tycka? Skulle inte han opartiskt bereda ärendet?

Representanter för grisfabriken är välkomna på besök, men när vi vill komma två personer blir det i demokratins namn nobben! Jag tänker: Finns det något organ på länsstyrelsen som har koll på att beslut fattas på ett demokratiskt sätt.

Jag hittar insynsrådet på deras hemsida står det om detta råd: "För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som skall vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten".

Vad bra, då kan jag kontakta dem och be att de utökar cirkeln från 500 meter till 5 000 meter så att invånarna i Dimbo och Ekedalen får vara delaktiga i denna process.

Kontakten är nu tagen. De har nästa möte 18 juni. Jag hoppas att de tar sitt uppdrag på allvar och att de demokratiska processerna fungerar.

Thomas Lundgren

boende strax utanför den demokratiska cirkeln om 500 meter