Jag läste artikeln om busstrafiken vid Hökensåsskolan och trodde inte mina ögon. Det är ju helt befängt att ändra trafikregler för att "inte föräldrar ska bryta mot trafikreglerna", när det praktiska problemet ändå kvarstår (eller blir än värre nu).

Med det här resonemanget kan man ju även höja hastigheten utanför skolan till 70 km/h så behöver bilister inte bryta mot trafikreglerna när de åker förbi där heller. En bättre idé vore att ta dit en trafikpolis en morgon så ska ni se att ingen behöver bryta mot några regler.

David Hagström, bussförare på Nobina (inte samme som uttalat sig tidigare)