Behöver Tidaholm fler invånare? Ja, säger alla partier och framförallt behövs fler skattebetalare.

En levande landsbygd är viktig för Tidaholm då 4 000 av dess invånare bor på landsbygden. Det finns flera sätt att effektivt avfolka en landsbygd och Tidaholm testar två: Vindkraftpark i Velinga och bergtäkt i Härja.

Vår miljöbalk är mycket bra men tillämpas ej alltid. Hökensås är ett mycket tyst område 20 – 25 dB även dagtid. Sådana områden är alltmer sällsynta och bör enligt skyddas och bevaras. Därför är det förvånande att Velinga anses lämpligt för vindkraftsindustrin och tillåter 40 dB. Det är mycket i ett tyst område och i en värdefull turistattraktion och än värre är när industrinormen för buller som är avsedda för industriområden tillåter 50 dB. Detta är givetvis en teoretisk siffra, 1,5 km från bergtäkten i Härja har man uppmätt över 65 dB. Bergtäkten hörs till Bredsjöns sommarstugeområde och till Velinga. Både miljöbalken och naturvårdsverket har angett kriterier för industrietableringar i områden som är ovanligt tysta, men dessa har man inte tagit hänsyn till överhuvudtaget, varför?

Jag tror många potentiella husköpare och turister skulle uppskatta om kommun mer klart angav områden på Hökensås som är lämpliga för industribuller.

Eller vänd på steken, ange områden som avsätts för de som vill på landet och de turister som söker en retreat från storstädernas buller och kanske skulle uppskatta naturens ljud. Detta skulle ge en solid bas för investeringar i Hökensås turism.

Men industrietableringar kanske är mer lönsamt för kommunen?

Så vilka kategorier av invånare tänker kommunen locka till Hökensås industriområden eller har ni redan accepterat att Hökensås avfolkas?

Lennart och Denise Ström