I dag säljs de receptfritt – men nästa sommar krävs det recept för att få köpa tabletter och kapslar med diklofenak.

Läkemedelsverket konstaterar att det finns risk för hjärtkärlbiverkningar, även vid låga doser och korta behandlingstider.

"Beslutet att receptbelägga diklofenak ökar säkerheten för patienten genom att läkare dels kan informera om riskerna och dels kan göra en helhetsbedömning av om det föreligger risk för hjärtkärlpåverkan", säger Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Diklofenak är inflammationsdämpande, lindrar smärta och dämpar feber. Voltaren, Ignorin och Eeze är exempel på läkemedel som innehåller ämnet. I fjol såldes 2,6 ton av substansen receptfritt i Sverige, plus 1,4 ton via recept, enligt Läkemedelsverket. Den finns förutom i kapsel- och tablettform även i form av gel, sprej och plåster.

Från den 1 juni 2020 införs receptbeläggningen på tabletter och kapslar.