Syftet med investeringen vid gjuteriet i Skövde är att ge en ökad flexibilitet vad gäller material och produkter. I ett pressmeddelande konstaterar man från företaget också att det handlar om en viktig miljösatsning och bland annat innebär en mer hållbar tillverkningsteknik med minskad förbrukning av ändliga material.

Beslutet som fattades av AB Volvos styrelse innebär en investering på 1,6 miljarder kronor i gjuteriet i Skövde och kommer att genomföras under de kommande fyra åren. Satsningen innebär att man kommer att byta ut den befintliga formningslinjen för råsand och ersätta denna med en ny line med betydligt högre flexibilitet både vad gäller framtida produkter och material.

– Hela transportbranschen befinner sig i en förändringsfas och vår fabrik i Skövde är central i denna utveckling. Skövdefabriken förser hela koncernen med gjutna produkter och att vi även på detta område ligger i framkant är viktigt för Volvokoncernen, säger Jan Ohlsson, EVP Volvo Group Trucks Operations i pressmeddelandet.

– Investeringen innebär att vi byter ut en äldre produktionslinje i gjuteriet. Utöver det tekniksteg som vi nu tar innebär satsningen att vi är förberedda för framtidens produkter, processer och miljöutmaningar. Detta är ytterligare ett steg för en hållbar tillverkning, tillägger han.

Platschefen Lennart Richardsson konstaterar att detta är frågor som är mycket viktiga för verksamheten i Skövde.

– Investeringen innebär till exempel att vi kommer att sänka vår energiförbrukning och minska användningen av ändliga material, säger Lennart Richardsson.